Image

Reglament CBSR 2019 Lloret

És obligatori el compliment d’aquest reglament de la Costa Brava Sup Race per poder participar i per classificar-se a les curses de 4 i 9 Km.

Participants:

No es podrà participar en les dos curses a la vegada.

La cursa de 4 km està oberta a participants de totes les edats i per taules all round. Poden participar 12'6" i 14" però no es classificaran.

Els menors de 12 anys hauran de dur OBLIGATORIAMENT l’armilla de seguretat per poder participar a la cursa (l’organització no en disposarà).

A La cursa de 9 Km només podran participar majors d’edat amb taules de 12’6" i 14".

INDICACIONS:

S’ha de remar dret, aquell participant que remi de genolls o assegut serà eliminat de la prova. 

Serà obligació de cada participant la correcta disposició i visibilitat del dorsal facilitat per l’organització, de no poder ésser comprovat en un dels passos de volta el jutge podrà requerir la seva correcta col·locació i de no fer-ho quedaria desqualificat.

En el cas en que la organització cregui que el comportament del participant és inadequat, podrà desqualificar-lo immediatament.

Al ser dues curses relativament curtes on cada participant tindrà la seva tàctica, es permetrà tant a la cursa de 4 Km com a la de 9 km, fer drafting com una tàctica més.


MATERIAL OBLIGATORI:

· Menors de 12 anys: armilla salvavides + Leash (només poden fer la cursa de 4 Km)
· Majors de 12 anys: Leash

Serà obligatori en tot moment durant la cursa portar el material obligatori, el padelista que no compleixi aquesta norma serà automàticament desqualificat de la cursa.

CONTROL DE VOLTES:
El control de voltes es farà de manera manual i serà realitzat per els cronometradors/jutges de la prova.

TEMPS DE LA PROVA:
· La cursa de 9 km tindrà un temps màxim de 3h per acabar-se, fora d’aquest temps el participant estarà desqualificat i la organització no se’n farà responsable.
· La cursa de 4 km tindrà un temps màxim de 2h per acabar-se, fora d’aquest temps el participant estarà desqualificat i l’ organizació no se’n farà responsable.

SEGURETAT:
Com ja sabem el factor principal en una cursa a mar obert és la seguretat de tots, per tant si les condicions meteorològiques i/o marítimes no permeten fer la cursa s’haurà de suspendre.
Si un cop iniciada la competició es produïssin modificacions importants en l’estat del mar, meteorològiques o de qualsevol altra mena que a judici dels organitzadors poguessin posar en perill la integritat física dels participants la organització podrà:

· Variar el recorregut, escurçant o canviant les distàncies.
· Neutralitzar la prova fins que es pugui reprendre de nou.
· Donar per finalitzada la prova.

En qualsevol d’aquests casos anomenats, la organització no retornarà en cap cas l’import de la inscripció als participants.